HASCCA DESIGN
Лапино-3 радиологиялық орталығы
ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ
Мәскеу облысы
Статус
Жобаалды, П сатысы
ОБЪЕКТ АУДАНЫ
11 000 м2
Left
Right

ЛАПИНО-3 негізгі басымдықтары:

  • Диагностика мен емдеуге арналған заманауи адиологиялық технологиялардың толық спектрі;


  • Пациенттер үшін жайлылық және дәрігерлер үшін функциялылық;
  • Объектінің ауданы салыстырмалы технологиялылығы кезінде бәсекелестер объектілерінің ауданынан 40%-ға аз;

  • Айтарлықтай күрделі шығындарсыз модернизациялау және масштабтау мүмкіндігі.
Жобаланған радиологиялық
корпустың ғимараты күрделі
көп функциялы көлем болып табылады.

Лапино-3 ауыспалы қабатпен жобаланған:
2-3 қабат және бірбірімен
өзара байланысты бірнеше
түрлі функционалды блоктардан тұрады.
Лапино-3 жоспарлау және технологиялық жобалау кезінде
толыққанды "онкология - радиология" бейіні бар заманауи 
көпбейінді орталықтың функционалды-интеграциялық моделінің қағидаты қолданылды.


Қолда бар сегменттерді (емхана, хирургия, химиотерапия) және инфрақұрылымды ескере отырып, медициналық 
кешенді жетіспейтін сегменттермен қанықтыру
жүргізілді: қашықтықтан сәулелік терапия (IMRT), молекулалық
визуализация (БФЭКТ/КТ, ПЭТ/КТ), радионуклидтік
(радиотаргеттік) терапия, брахитерапия, интраоперациялық радионавигацияны енгізу және ісіктерді радиоэмболизациялау үшін
жағдайлар жасалды. 


Онкология-радиология бейіні бойынша қолданыстағы медициналық жобалардың ешқайсысында (МИГ, Хадасса, Медицина ААҚ, Алмазов орталығы, СБМИ (Сергей Березин ат.мед.инст.), РОҒО (Ресей онкология ғылыми орталығы) функционалдық - интеграциялық модель қағидаты пайдаланылмаған.
НАВИГАЦИЯ
© HASCCA 2021 Барлық құқық қорғалған

МЕКЕНЖАЙ

Ресей, Мәскеу қаласы,
Б. Саввинский орамы (тұйық көше), 9 құр. 3

Қазақстан, Нұр–Сұлтан қ., Есіл ауданы, 1
КОНТАКТІЛЕР

Healthcare and Science Consulting Communications Agency