СЕРВИС
АВТОРЛАНДЫРЫЛҒАН РЕСЕЙЛІК МАМАНДАРДЫҢ ЖАБДЫҚҚА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУІ
Зертханалық және медициналық жабдыққа техникалық қызмет көрсету бойынша ұсыныстар
ТТехникалық қызмет көрсету: жабдықты жөндеу, жабдықтың шығыс бөліктерін жоспарлы ауыстыру, бағдарламалық жасақтама проблемаларын жою
Жабдықты жөндеу
Жабдықты монтаждау және пайдалануға беру
Жабдықтың біліктілігі: қондырғының біліктілігі (IQ), жұмыс істеу біліктілігі (OQ), эксплуатация (пайдалану) біліктілігі (PQ)
Радиациялық мониторинг және дозиметриялық бақылау жабдығы
Жабдық түрлері
TechnegasPlus өкпе ауруларын функциялық диагностикалауға арналған генератор
Ыстық камералар / ұяшықтар
Сорғыш / қорғаныш шкафтар
Өлшеп-буу жүйелері
Дозкалибраторлар
Радиофармацевтикалық препараттардың сапасын бақылауға арналған зертханалық жабдық:
Радиоактивтілік детекторлары
Радиоактивтілік детекторлары бар жоғары тиімді сұйықтық хроматографтары
Газ хроматографтары және т. б.
Радиоактивтілік детекторлары
Гамма-спектрометрлер
Дозкалибраторлар
Радиофармпрепараттардың сынамаларын синтездеуді, өлшеп-бууды, ашуды жүргізуге арналған қорғаныш жабдығы:
Сервиске сұраухат жіберу

Өз сұрағыңызды қалдырыңыз, біздің мамандар сізге таңдау жасауға көмектеседі

НАВИГАЦИЯ
© HASCCA 2021 Барлық құқық қорғалған

МЕКЕНЖАЙ

Ресей, Мәскеу қаласы,
Б. Саввинский орамы (тұйық көше), 9 құр. 3

Қазақстан, Нұр–Сұлтан қ., Есіл ауданы, 1
КОНТАКТІЛЕР

Healthcare and Science Consulting Communications Agency